Varukorg

Villkor för Vallilas webbutik

1. Allmänt

Välkommen till Vallilas webbutik!

Dessa avtalsvillkor (nedan ”villkoren”) för Vallila Collections webbutik (nedan ”webbutiken”) gäller köp av produkter gjorda vid webbplatsen www.vallila.se och ingår i avtalet mellan Oy Vallila Collection Ab (nedan ”Vallila”) och kunden (nedan ”kunden”).

Förutom dessa villkor gäller även användarvillkoren för Vallilas nättjänst för webbutiken.

 

2. Tjänsteleverantör, transaktionsspråk och kundservice

Oy Vallila Collection Ab
Nilsiägatan 15
00510 Helsingfors
Finland
Telefon: +358 20 776 7700
Fax: +358 20 776 7702
E-post: onlinestore@vallilainterior.fi

Transaktioner via webbutiken och kundservice sker på finska, engelska och svenska.

 

3. Transaktioner och registrering i webbutiken

Webbutiken kan användas av alla personer över 18 år som har en fungerande e-postadress och som beställer produkter till en leveransadress i Sverige.

Kunderna måste ange korrekt information om sig själva när de handlar i webbutiken och registrerar sig som kunder i webbutiken. Kunderna ansvarar för att informationen de anger är korrekt och måste omgående informera Vallila om ändringar av informationen.

Kunderna kan köpa produkter i webbutiken utan att registrera sig. Om kunderna beställer produkter utan att registrera sig som kunder måste de ange obligatorisk information vid varje beställning.

Kunderna kan registrera sig som kunder i webbutiken och på så vis snabba på beställningsprocessen i webbutiken. Registreringen är kostnadsfri. Vid registrering väljer kunderna ett användar-ID och ett lösenord. Kunderna ansvarar för att lösenorden är säkra och hålls hemliga och ansvarar för transaktioner som görs med deras användar-ID. Om kunderna märker eller misstänker att deras användar-ID har använts på ett obehörigt sätt måste de omedelbart kontakta Vallila. Vallila har rätt att tillfälligt eller permanent stänga av kundernas konton.

 

4. Produktbeställning

Beställning sker genom att välja en produkt och antal artiklar från kollektionen i webbutiken. Produkterna som väljs läggs till i kundvagnen, där kunden kan ändra antalet artiklar och ta bort produkter innan beställningen bekräftas och betalas. Webbutikens tekniska system kontrollerar automatiskt att produkterna som lagts till i kundvagnen finns tillgängliga varje gång kunden går till sidan med kundvagnen. Produktens tillgänglighet i kundvagnen kan ändras innan transaktionen genomförs.

Beställningen blir bindande när kunden skickar in beställningen (se dock avsnittet Ångerrätt). Kunden uppmanas att kontrollera innehållet i beställningen noga innan den bekräftas. Kunden måste godkänna och acceptera att beställningen omfattas av en betalningsskyldighet.

Vallila skickar en avtalsbekräftelse till den e-postadress som kunden angav och, om kunden har registrerat sig som användare av webbutiken, till inkorgen i kundens konto. Kunden ansvarar för att informationen i avtalet motsvarar kundens beställning.

Vallila har rätt att avvisa en beställning. Beställningen är bindande för Vallila när Vallila har skickat avtalsbekräftelsen (se avsnittet Avtalsbekräftelse) till kunden.

 

5. Priser

Produktpriserna gäller tills annat meddelas eller under tiden de anges separat. Produktpriserna är samma priser som angavs när beställningen gjordes.

Medvärdesskatten ingår i produktpriserna. Leverans- och hanteringskostnader ingår inte i priset utan anges separat i samband med kundens beställning och i orderbekräftelsen som skickas till kunden. Leveranskostnaderna beror på exempelvis vikt, volym och storlek.

 

6. Betalningsmetoder

Följande betalningsmetoder kan användas i webbutiken:

Sverige www.vallila.se

Klarna Check Out:
− Faktura och avbetalningar
− Betalning via internetbank
− Kreditkort

Faktura

Fakturabetalning i Vallilas webbutik sker med betalningssystemet Klarna. Vid fakturering med Klarna levereras beställningen alltid innan betalningen. Fakturering med Klarna är en enkel, säker och praktisk betalningsmetod. Betalningsmottagaren för Klarna-fakturor är Klarna.


Avbetalning

Med Klarna är det möjligt att köpa produkter på avbetalning över en period på 3 till 36 månader (minimibelopp per månad gäller). På samma sätt som med fakturabetalning får kunden produkterna innan betalningen görs. Mer information om fakturabetalning och avbetalningar finns på Klarnas webbplats

Klarna har också stöd för betal- och kreditkort samt betalningar via internetbank. En SSL-krypterad anslutning används vid transaktioner, vilket innebär att betalningsprocessen och kundens data skyddas på ett sätt som anses vara säkert inom informationssäkerhetsområdet.

Betalningen görs efter att beställningsprocessen är klar. När betalningen har godkänts går kundens beställning vidare från webbutiken till hantering och leverans.


Betalning via internetbank

Betalningar kan göras direkt via kundens internetbank. Internetbetalningar kan göras till alla större banker i Sverige. Betalningsmottagaren är Klarna.

 

Kreditkort

Webbutiken har också stöd för betalning med kreditkort. När kreditkortsalternativet väljs som betalningsmetod omdirigeras kunden till en säker tjänst för betalning med kreditkort. Betalningsmottagaren är Klarna.

 

7. Produkttillgänglighet

Vallila strävar efter att tillhandahålla uppdaterad och korrekt information om produkterna i webbutiken, men kan inte garantera att alla produkter finns tillgängliga eller att det finns tillräckligt många artiklar. Det kan hända att endast ett begränsat antal produkter tillverkas eller att produkterna på annat sätt är tillfälligt otillgängliga.

Om det, efter en beställning har mottagits, visar sig att en produkt har blivit tillfälligt eller permanent otillgänglig, trots antalet som angavs av systemet, meddelar Vallila kunden direkt med hjälp av kontaktuppgifterna som kunden angett.

Om produkten inte längre finns tillgänglig eller om den kan levereras först en månad efter beställningsdatumet, åtar sig Vallila att kompensera kunden helt för beloppet som denne har betalat för produkten. Beställningen av den aktuella produkten anses då vara annullerad. I detta fall kontaktar Vallilas kundtjänst kunden, och kunden kan då välja att inte annullera beställningen utan istället acceptera en längre leveranstid eller ersätta produkten med en annan produkt.

 

8. Avtalsbekräftelse

När Vallila har kontrollerat och godkänt beställningen skickar Vallila en avtalsbekräftelse till den e-postadress som kunden angav och, om kunden har registrerat sig som användare av webbutiken, till inkorgen i kundens konto. Bekräftelsen innehåller den viktigaste informationen om beställningen, en länk till avbeställningsformuläret som fylls i på nätet eller skrivs ut från webbutiken, samt avbeställningsanvisningar.

 

9. Leverans

Vallila.se levererar produkter till utlämningsställen i Sverige. Sändningar som väger mer än 20 kg levereras direkt till kundens postadress.

Beställda produkter levereras av GLS.

Om beställningen innehåller produkter med olika leveranstider har Vallila rätt att leverera produkterna separat. I sådana fall debiteras kunden endast för en leverans.

Leveranstiderna beror på produkttillgänglighet och var produkten levereras. Vallila strävar efter att leverera produkter så fort som möjligt och inte senare än 30 dagar efter att avtalet tecknas.

Om kunden inte hämtar ut produkten från utlämningsstället trots att hon eller han inte har skickat in ett meddelande om avbeställning räknas detta som en avbeställning av produkten.

Om kunden inte hämtar ut den levererade produkten från utlämningsstället inom tidsgränsen (vilket innebär att produkten skickas tillbaka till Vallila) och inte meddelar Vallila om avbeställningen inom 14 dagar efter att ha mottagit leveransbeskedet, anses kunden ha annullerat beställningen. I sådana fall har Vallila rätt att debitera kunden en hanteringsavgift på 10 EUR. Vallila har rätt att avdra de förut nämnda kostnaderna mot betalningar från kunden innan betalningarna återbetalas till kunden.

 

10. Förseningar av leverans

Om leveransen av produkterna försenas kontaktar Vallila kunden om förseningen med hjälp av kundens kontaktuppgifter och meddelar det nya beräknade leveransdatumet.

Kunden har rätt att åberopa sina rättigheter enligt konsumentskyddslagen med avseende på förseningar av produktleveranser. Vallila ska inte hållas ansvarigt för förseningar av eller fel i samband med leveranser som beror på kunden (t.ex. att kunden anger felaktiga kontaktuppgifter, inte meddelar Vallila om ändringar av kontaktuppgifter, inte är hemma på det överenskomna leveransdatumet eller inte går att kontakta).

 

11. Granskning, kalgomål från kunden och ansvarsskyldighet vid defekter

Kunden måste granska produkterna direkt efter att de har levererats för att kontrollera att de är intakta och i övrigt felfria. Kunden måste också kontrollera att alla beställda produkter har levererats.

Om kunden upptäcker några fel vad gäller leveransen eller produkterna måste hon eller han meddela Vallilas kundtjänst om detta så snart som möjligt (tel. +358 20 776 7700, e-post: onlinestore@vallilainterior.fi).

Om det konstateras att leveransen eller produkten är bristfällig har Vallila rätt att i första hand åtgärda problemet inom en rimlig tidsperiod eller i andra hand ersätta produkten med en felfri produkt. Vallila ansvar för fel på produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagar.

 

12. Ångerrätt

Kunden har rätt att återställa produkten som köptes i webbutiken utan någon anledning inom fjorton (14) dagar efter att den aktuella produkten mottogs. Detta sker genom att meddela Vallila genom att antingen fylla i ett avbeställningsformulär på nätet eller skicka in meddelandet om avbeställning till onlinestore@vallilainteiror.fi.

Kunden måste skicka in meddelandet om avbeställning inom 14 dagar efter att ha mottagit produkten. Avbeställningsformuläret finns på Vallilas webbplats. Om kunden inte har skickat in meddelandet om avbeställning elektroniskt via webbutiken kan hon eller han skriva ut avbeställningsformuläret från webbplatsen och bifoga det ifyllda formuläret i paketet som returneras. Produkter returneras till adressen Vanha Tuusulantie 198, 04360 Tuusula, Finland.

Kunden måste återställa produkten till Vallila i produktens originalförpackning senast fjorton (14) dagar efter att meddelandet om avbeställning har skickats. Kunden ansvarar för de omedelbara kostnaderna för återställning av produkten. Kostnaderna är maximalt omkring 15 EUR.

Vallila ersätter kunden för kostnaden av de återställda produkterna utöver ersättningen för leveranskostnaderna för de avbeställda produkterna (exklusive extra kostnader som beror på kundens val av en leveransmetod som inte är Vallilas standardmetod för leveranser) med betalningsmetoden som kunden använde för att betala för produkten, om kunden uttryckligen inte accepterar betalning av återställningen på annat sätt.

Vallila ersätter betalningarna som har mottagits omgående, dock senast inom fjorton (14) dagar efter att kundens meddelande om avbeställning har mottagits. Vallila har rätt att hålla inne återbetalningar tills produkten har skickats tillbaka eller tills kunden har tillhandahållit bevis på att hon eller han har återställt produkten. Kunden ska inte behöva betala några avgifter för återbetalningen.

Om kunden avbeställer produkten ersätts hon eller han med beloppet som produkten kostade vid inköpstillfället, även om priset har ändrats efter detta.

När kunden har tagit emot produkten måste hon eller han bevara den i oförändrat skick tills hon/han har bestämt sig för att behålla produkten. Om den återställda produkten har använts, trots aktsamhetskravet enligt lag, har Vallila rätt att debitera kunden ett belopp som motsvarar värdeminskningen upp till produktens fulla pris.

 

13. Force majeure

Vallila ansvarar inte för fel på produkter, leveransförseningar eller andra avtalsbrott som beror på orsaker bortom Vallilas rimliga kontroll (force majeure). Även i situationer som dessa kommer Vallila sträva efter att tillhandahålla kunden med bästa möjliga service.

 

14. Behandling av personuppgifter och kakor (cookies)

Vallila behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter. Ytterligare information om behandling av personuppgifter finns här. 

Mer detaljerad information om användning av kakor i webbutiken finns i villkoren för Vallilas onlinetjänst.

 

15. Tillämpliga lagar och tvistlösning

Finsk lagstiftning tillämpas på dessa villkor, utan hänsyn till normer om tillämplig lag.

Om det skulle uppstå oenighet gällande detta avtal eller dess tillämpning ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom förhandling. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse ska tvisten lösas i Helsingfors tingsrätt i Finland. En kund som är en konsument har också rätt att ta upp tvisten i tingsrätten på sin egen hemvist eller i konsumenttvistenämnden.

× This browser is not supported. Something may not be displayed or work as expected. We recommend to change browser to Chrome!